Üyelik Sözleşmesi

Yöresel Sofram, yöresel lezetler..

Üyelik Sözleşmesi

1. Sözleşmenin Onaylanması
 
Yöresel Sofram  www.yoreselsofram.com isimli web sitesi (“Web Sitesi”) üyesi olmak için (“Yöresel Sofram Üye”) önce kayıt formumuzu doldurmanız ve www.yoreselsofram.com Kullanıcı Sözleşmesi (“Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşmesi”) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Yöresel Sofram Üye’nin, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.
 
2. Hizmetlerin Tanımı
 
yoreselsofram.com Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayan Yöresel Sofram Üyeleri Web Sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere profil oluşturma, Yöresel Sofram Sistemine dahil ürünleri görüntüleme, internet ortamından Yöresel Sofram sistemine dahil ürünleri sipariş verilmesi, verilen siparişlerin değiştirilmesi, geçmiş siparişleri görüntüleme ve Yöresel Sofram Üyeleri tarafından yapılan yorumları okuma ve Yöresel Sofram sistemine dahil ürünlerin zaman zaman Yöresel Sofram Üyelerine sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkanı sunar.
 
3. Yöresel Sofram Üyelik Sistemi
 
· Yöresel Sofram Üyesi kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı adı” ve “Şifre’ye” sahip olur.
 
· Kullanıcı adı Yöresel Sofram Üye’ye özeldir ve aynı Kullanıcı adı iki farklı Yöresel Sofram Üye’ye verilmez.
 
· Şifre sadece Yöresel Sofram Üye tarafından bilinir. Yöresel Sofram Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir.  Şifre'nin seçimi ve korunması tamamen Yöresel Sofram Üye’nin sorumluluğundadır. yoreselsofram.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
 
· Yöresel Sofram Üye’yi sadece Yöresel Sofram sistemine dahil olan ve Yöresel Sofram Üyeler tarafından yararlanılan ve kendisine özel promosyonlardan e-posta yolu ile haberdar eder. Yöresel Sofram Üye bilgisini Gizlilik Politikasına aykırı bir şekilde kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmaz veya üçüncü kişiler adına e-posta gönderimi yapamaz.
 
· Kullanıcının Yöresel Sofram Üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı adını ve Şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem yoreselsofram.com Yöresel Sofram'a “login” olmak şeklinde tanımlanmıştır.
 
4. Yöresel Sofram Üye'nin Yükümlülükleri
 
Yöresel Sofram Üye, Web Site servislerinden yararlandığı sırada:
 
· Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Yöresel Sofram Üyeliği’nin sona erebileceğini,
 
· Yöresel Sofram tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Yöresel Sofram'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
 
· Yöresel Sofram  servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Yöresel Sofram ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Yöresel Sofram ’ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
 
· Yöresel Sofram tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Yöresel Sofram ’ın sorumlu olmayacağını,
 
· Yöresel Sofram servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Yöresel Sofram ’ın sorumlu olmayacağını,
 
· Yöresel Sofram Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Yöresel Sofram ’ın sorumlu olmayacağını,
 
· Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
 
· Yöresel Sofram Üyeleri’ne ayrılan alanlarda yorumlarda bulunurken söz konusu yorumların Yöresel Sofram sistemine dahil bir ürün veya herhangi bir firmaya dahil reklam ve promosyon içerikli olmayacağını, başkalarının yorumlarını kendi yorumu gibi kullanmayacağını, Yöresel Sofram Üyelerinin kullanıcı deneyimini etkileyecek politik, çalışan bazlı içerikli veya firma çalışanlarının özel hayatını ya da firmanın ticari hayatını etkileyecek şekilde veya tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı nitelikte olmayacağını,
 
· Yöresel Sofram Sistemi’ne eklenecek ve yayımlanacak yazışma, konu başlıkları ve rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,
 
· Diğer Yöresel Sofram sistemi kullanıcılarını ve Yöresel Sofram sistemine dahil firmaları taciz ve tehdit etmemeyi,
 
· Diğer Yöresel Sofram Üyelerinin Yöresel Sofram servisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
 
· Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
 
· Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
 
· Diğer Yöresel Sofram Üyelerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
 
· Yöresel Sofram servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının Yöresel Sofram Üyelerinin rızası dahilinde olduğunu, Yöresel Sofram Üyelerinin bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Yöresel Sofram servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Yöresel Sofram ’dan hiçbir ad altında tazminat talep etmemeyi,
 
·  Yöresel Sofram  servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
 
· Yöresel Sofram , dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
 
· Kurallara aykırı davrandığı takdirde Yöresel Sofram ’ın gerekli müdahalelerde bulunma ve Yöresel Sofram Üye’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
 
· Yöresel Sofram ’ın, Yöresel Sofram sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
 
· Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
 
· Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
 
· Yöresel Sofram Üye “Kullanıcı adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
 
· Yöresel Sofram sistemine dahil bir firma tarafından gönderilebilecek bir promosyon Yöresel Sofram Üyesi dışında bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Yöresel Sofram sistemine dahil firma adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile promosyonun teslim edilmeyebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
 
5. yoreselsofram.com'a verilen yetkiler
 
· Yöresel Sofram herhangi bir zamanda Yöresel Sofram sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
 
· Yöresel Sofram sisteminin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yöresel Sofram 'ın Yöresel Sofram Üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 
· Kullanıcı adı ve Şifresi Web Sitesi tarafından Yöresel Sofram  Üye adayına sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Web Sitesi, tüm alanları doldurmuş olan Yöresel Sofram Üye adayının ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan Yöresel Sofram Üyelerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.
 
· Yöresel Sofram  servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, Yöresel Sofram servisi kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, Yöresel Sofram servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.
 
· Yöresel Sofram , Yöresel Sofram Üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.  Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Yöresel Sofram sorumlu tutulmayacaktır.
 
· Yöresel Sofram  Üyeleri için yorum sayfalarına çeşitli sınırlamalar getirebilir.  İçeriğini işbu Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşmesi’ne uygun bulmadığı yorumları yayımlamayabilir.
 
· Yöresel Sofram kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
 
· Yöresel Sofram , Yöresel Sofram sistemi üzerinden sunduğu ürünlerin, Yöresel Sofram sistemi bünyesinde bulundurduğu firmaların ve Yöresel Sofram ’ın stok durumları ile sınırlıdır.
 
· Yöresel Sofram , Yöresel Sofram Üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Yöresel Sofram  tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir.  Yayınlanan bu bilgilerin başka Yöresel Sofram Üyeleri ve/veya izinsiz kullanıcılar tarafından sisteme erişerek kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Yöresel Sofram Üyesi, Yöresel Sofram ’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.
 
· Yöresel Sofram , Yöresel Sofram sisteminde satışa sunulan ürünlerinn veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkına haizdir.
 
· Yöresel Sofram , Yöresel Sofram Üyelerinin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Yöresel Sofram ’ın sorumlu olmadığını kabul eder.
 
· Yöresel Sofram , ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.
 
· Yöresel Sofram , Yöresel Sofram Üyeliği gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir.  Söz konusu Yöresel Sofram sistemine ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
 
6. Ücretlendirme
 
Yöresel Sofram , işbu Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşme kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek "hizmet"lerle ilgili "hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını "Portal"ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Ürünlerin ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde aksi belirtilmediği takdirde, bütün ürünlerin karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
 
Yöresel Sofram , Yöresel Sofram sistemi dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edebilir. Bu usuller Web Sitesi’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Yöresel Sofram Üyeleri burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.
 
7. Vergilendirme
 
Yöresel Sofram  Kullanıcı Sözleşme’si kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Yöresel Sofram ’ın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.
 
8. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması
 
Yöresel Sofram Üyeleri Yöresel Sofram sisteminin kullanımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve Yöresel Sofram sistemi dahilinde alışveriş yapılması durumunda bu alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.
 
9. Web Sitesi Kayıtlarının Geçerliliği
 
Yöresel Sofram Üyesi işbu Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Yöresel Sofram ’ın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş, ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Yöresel Sofram ’ın kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
10. Uygulanacak Hükümler
 
Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.
 
11. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
 
İşbu Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 
12. Yürürlük
 
Yöresel Sofram Üyesinin kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet veya ürün aldıktan ya da Yöresel Sofram sisteminden yararlanmaya başladıktan itibaren işbu Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
 
13. Fesih
 
Yöresel Sofram dilediği zaman tek taraflı olarak işbu Yöresel Sofram Kullanıcı Sözleşmesi’ni sona erdirebilir.

Malatya Kayısı

Kayısı

Malatya yöresine ait en lezetli kayısı paketlerini YöreselSofram.com adresinde bulabilirsiniz, sizlere en iyi kayısılarla, nezih ve hijyenik ortamlarda hediyelik kayısı paketleri hazırlıyoruz. Türkiye'nin en fazla çeşit hediyelik kayısı paketlerini sitemizde bulacağının garantisini veririz. En uygun fiyatlarla kayısı almak ve en kaliteli en lezetli kayısıları tatmak için hediyelik kayısı paketlerinden birini seçebilirsiniz.

Hediyelik Kayısı

Yöresel Sofram sizlere dostlarınıza hediye edebileceğiniz çok harika hediyelik kayısı seçenekleri sunuyor. Hediyelik kayısı paketleri Malatya'nın en verimli bahçelerinden toplanan kayısıları kuru kayısı, gün kurusu, kayısı döneri, kayısı çekirdeği ve daha bir çok Malatya'nın kayısı lezetlerini sizlere sunuyor.
 
Hediyelik kayısıyı paketleri ile dostlarınıza bir hediyeden çok daha fazlasını vermiş olursunuz, çünkü kayısının bir çok faydasınıda hediyelik kayısı paketiyle sevdiklerinize armağan edersiniz.